Vestlig Meditation

Velkommen

Vi lever i en tid, hvor den vestlige kultur ofte bliver ligestillet med kølig rationalitet og mangel på bæredygtighed. Derfor kigger de fleste mod østen eller andre steder udenfor vores egen kulturkreds, når de skal finde kilder til fordybelse og meditation. Men hvis man graver lidt ned under overfladen, så rummer vesten en rig tradition for spirituel praksis. Den vil vi gerne vil invitere jer med ind i.

Velkommen til rejsen...

fra Tomas og Henrik