Vestlig Meditation

 

 

Den oversete vestlige spiritualitet - i en hektisk hverdag

Vores hverdag er i vesten præget af lyde og billeder. Vores medier flyder over med filmklip, lyd-bidder osv. og vi sidder i gennemsnit timevis foran lysende skærme og modtager alle disse indtryk, fra hele verden, hver eneste dag.

Mange længes efter stilhed. Efter færre billeder der påvirker os, hvad enten vi vil det eller ej. Længes efter en langsommelighed, hvor vi faktisk mentalt kan nå at fordøje dét, som vi tager ind gennem øjne og ører. Hvor vi ikke halvbedøvede swiper videre fra det ene til det næste som ofrer for maskinalgoritmernes forgodtbefindende.

En vestlig undergrundskultur

Svaret bliver ofte yoga eller mindfullness, hvor vi træder ud af hverdagens hast og finder ro i krop og sind. Det er en praksis som er kendt og udøvet i årtusinder i den østlige filosofi.

Vi tænker måske mindre over, at der også i Vesten er givet inspiration til at finde ind til vores indre livskilder. Går vi tilbage i tiden, var Europa sået til med klostre, hvor nonner og munke levede hele liv i arbejde og fordybelse. Og almindelige menneskers hverdag stod under en oftest religiøs funderet struktur, der formede livets gang i stort og småt, i hvile og i arbejde.

Nogle århundreder senere blomstrede små fællesskaber op, som dyrkede en alkymisk naturfilosofi, der var med til at forme både hverdagen og den begyndende naturvidenskab. Omkring 1800 satte folk som Goethe, Hegel og Novalis helt nye rammer for forståelsen af individets dannelsesmuligheder som et spejl af et levende kosmos. I Danmark blomstrede denne bevægelse lidt forsinket op gennem skikkelser som Grundtvig, H. C. Andersen og Kierkegaard.       

Rudolf Steiners impuls til en vestlig meditationspraksis

Det er nu omtrent 100 år siden Rudolf Steiner sammenfattede og gav en videre impuls til denne vestlige spiritualitet. Gennem sit liv skabte han en lang række praksisformer til fordybelse og meditation ud fra en vestlig, nutidig virkelighed. Gennem Steiner og andre beslægtede tankegange (f.eks. fænomenologi og ny-stoicisme) er den vestlige spiritualitet ved at blive genopdaget som mere end blot filosofiske teorier. Den har også en praksisside, som gennem de sidste 20 år er ved at blive et alternativ de dominerende østlige meditationsformer.

I dag ønsker de færreste af os, at trække os væk fra hverdagen og leve i klostre. Mysteriet sker snarere ”på banegården” midt i hverdagens andre opgaver. Her handler det om at øve os i at styrke vores eget ståsted og betragte verden uden at blive revet med af dens hast og finde vores egen livsrytme, som vi bestemmer og former.

Vi bliver gennem en selvstyret øvelsesvej gradvist mere i stand til at skelne det væsentlige fra dét, som tager vores energi og bringer os væk fra vores autentiske livsvej. Måske bliver vi som øvende mennesker gradvist små punkter af ro, som kan udstråle glæde og overskud til verden omkring os? Som verden er nu, er det svært at se, at vi har andre veje, end hver især at gøre op med os selv: Hvilken vej vil du vælge? Hvad vil du give din opmærksomhed til? Hvordan kan du blive mere dig selv – og ud fra dig selv til gavn for verden?

For at styrke denne afklaring er det vigtigt, at kunne spejle sin egen udviklingsproces i andres erfaringer, som også har en intention om, at en dybdedimension kan åbne sig i deres hverdag. Det er en skrøbelig udvikling, hvor alle møder vanskeligheder, som har brug for kærlig opmærksomhed for at kunne forvandles igennem langsomme alkymiske processer. Kurserne i vestlig meditation vil gerne skabe et meningsfuldt socialt rum, som både kan give retning og støtte til at tage næste skridt på den rejse.