Vestlig Meditation

Tomas Johansen (f.1969) er speciallæge i almen medicin og praktiserende læge. Lægekonsulent ved flere antroposofiske institutioner. Faglig leder af Helsecenter Marjatta med antroposofisk medicin og helsepædagogik som specialområde. Aktiv i undervisnings- og uddannelsessammenhænge indenfor primært antroposofiske uddannelser, herunder med kurser i fordybelse som metode i antroposofisk helsepædagogik.

Særligt inspireret af goetheanistisk fænomenologi, okkult anatomi, (læge)plantebetragtning og metodisk fordybelsesarbejde som det praktiseres på Marjatta, med baggrund i Rudolf Steiners anvisninger. Arbejder gerne i krydsfeltet mellem natur- og åndsvidenskab.

Henrik Sørensen (f. 1972) uddanner i dag pædagoger på Absalon Professionshøjskole og forsker i socialpædagogisk praksis. Jeg har tidligere undervist helsepædagoger ved Uddannelsescenter Marjatta og er selv uddannet idehistoriker. Jeg har erfaring inden for flere forskellige meditationssystemer og har en grunduddannelse som psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet.

Mine første erfaringer med meditation fik jeg fra Bob Moores energetisk orienterede meditationspraksis sideløbende med min studietid på idehistorie. Almaas’ fordybende praksis kaldet ”inquiry”, hvor man øver sig i at undersøge levende sjælelige fænomener, har også været en vigtig inspiration. I de sidste 15-20 år har Rudolf Steiners anvisninger i fænomenologisk og meditativ praksis været kernen i min egen praksis.